Denizliler Birliği

Eğitim ve Kültür Vakfı

Vakfımızın amacı tüccar, sanayici, doktor, mühendis, serbest meslek sahibi, bilim adamı ve iş adamı gibi çeşitli mesleklerden mensuplarıyla, Denizli'de görev yapmış, Denizlili ve Denizli'yi seven hemşehrilerimizin birbirleriyle irtibat kurmalarını, birbirlerini tanımalarını sağlamak, kaynaştırmak, Denizlililer arasındaki birlik ve beraberliği, dostluğu kuvvetlendirmek, Denizli’nin ekonomik gelişmesini bir bütün halinde ele almak ve ülke kalkınmasıyla dengeli bir biçimde gerçekleştirmeye katkıda bulunmak, Denizli'den yetişmiş ve değişik alanlarda başarılı olmuş insan gücünden yararlanmak; Denizli'yi, Denizli'nin kültür ve değerlerini tanıtmak, korumak, geliştirmek ve zenginleştirmektir.