Mütevelli Heyeti


MÜTEVELLİ HEYETİ ASİL ÜYELER

1. İhsan UYSAL – BAŞKAN
2. Ünal KURT – BAŞKAN YARDIMCISI
3. H. Basri ÖZBAKIR – BAŞKAN YARDIMCISI
4. Ayhan AKCAN – GENEL SEKRETER
5. İsmet SARAÇOĞLU – SAYMAN
6. H. Reşit ÖZ
7. Talat PANAYIRCI
8. Hacip UĞUR
9. Mehmet DEĞİRMENCİ
10. S. Hilmi ÖZALP
11. Fatih Alp YILDIRIM
12. Necdet ÖZBİLEN
13. Atilla ÇÖLHAN
14. Salih KUZU
15. Mehmet Gürhan BİLGİÇ
16. Kenan KOÇOĞLU
17. Bülent GÜLERÇİN